Kandıra’da Tapu, Kadastro, Adres, Numarataj Online Kullanımda!

Kandıra belediyesi Tübitak ArGe desteği ile geliştirilen BelsisGIS altyapısın getirdiği avantajlar sayesinde, BelsisCAD ile bütün dış kurum verilerini online kullanıyor.

Kandıra Belediyesi kullanıcıları GIS ortamında yapılan e-devlet entegrasyonları ile TKGM Takpas, Megsis, Kocaeli Büyükşehir numarataj, ruhsat, adres bilgi sistemi ve online haritalar gibi birçok servisten sağlanan verileri online kullanabilme imkanına kavuştular.

Projenin kapsamında; Kandıra Belediyesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapmış oldukları protokolle BelsisCAD e-Devlet Modülü sayesinde hem tapu kayıtlarını sorgulama hem de kadastro parsellerini vektör veri olarak indirme imkanına kavuştu. . Ayrıca Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi ile yaptıkları protokolle de BelsisCAD e-Devlet Modülü sayesinde Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi Web Servislerine erişir hale geldiler. Bu web servisler aracılığı ile İlçe, Mahalle, CSBM (Sokak), Numarataj (Kapı No), Yapı (Bina), Diğer Yapı (Bina) ve varsa Ruhsat bilgilerini indirme ve güncelleme imkânına kavuştular. Böylelikle Kandıra Belediyesi, kent bilgi sistemi ve kenti yönetebilme adına sayısal ve güncel haritaları kullanabilme imkânına kavuştu. Aynı zamanda elde edilen adres ve mülkiyet verileri ile Belediye’nin gelirlerini artırıcı çalışmalar için altyapı hazırlığı da yapılmış oldu.

Kandıra Belediyesi’nde BelsisCAD ve modülleri ile ilgili eğitimler kısa sürede tamamlanarak kullanıcıların pratik bir şekilde ürünleri kullanabilmesi sağlanmış oldu. Proje süresince destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra Belediyesi yöneticilerine, uzman personeline ve projede görev alan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.